חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מכירות
 
 

לועזית: sales
סך כל סכום ההכנסה המתקבל כאשר סחורות ושירותים נמכרים ומופיעים ככאלה ברישומי החברה ובדוחות שלה. מבחינה חשבונאית בדוחות יופיעו כמכירות כל אותן מכירות שסוכמו או הועברו בתקופת החשבון, ולא רק אלה ששולם בעבורן במזומן. מבחינה חשבונאית ומשפטית מכירה היא פעולה מוגדרת. זוהי עסקה של משלוח (או נתינה) של מצרך, פריט או מלאי או נכס, זכות או שירות בתמורה ל-(או עם קבלת) מזומנים, הבטחה לתשלום, שווה-מזומנים או כל שילוב של אפשרויות אלה. בחשבון רווח והפסד של פירמה מכירות הוא הסעיף הראשון המופיע בו. הנתון בחשבון הרווח וההפסד מתייחס למכירות במשך התקופה כהכנסות של התקופה, והוא מסכם את ההכנסות ממכירות במשך כל תקופת החשבון בין אם המכירות נעשו מהייצור השוטף ובין אם הן נעשו ממלאי. על מנת שעסקה תיחשב מכירה, המכירה צריכה להעשות במהלך העסקים הרגיל. מכירה של נכס קבוע, כגון בנינים, מכונות וציוד בעסק שאיננו מוכר נכסים כאלה, אינה מהווה מכירה כפי שמילה זו מוגדרת לצורך ההצגה בדוח רווח והפסד, אלא ממוינת כהכנסות מיוחדות. בניתוח פיננסי יש לשים לב כי ההכנסות ממכירות כפי שהן מופיעות בחשבון הרווח וההפסד, מוצגות בערכים כספיים שוטפים. גידול בסעיף המכירות מתקופה לתקופה עדיין איננו מצביע על הגדלת המכירות באופן פיזי, מאחר שייתכן שהיו שינויים במחירי המוצרים, שינוי בהרכב המוצרים, שינוי בהרכב המכירות או מעבר משווקים מקומיים לשווקי חוץ. (השווה; מכר).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021