חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מימון ציבורי
 
 

לועזית: public finance
הניהול והפעולות בתחום הכספים והמשאבים של הממשלה והרשויות המקומיות. למימון הציבורי חלק נכבד במערכת הכלכלית, משום חלקו של הממשל בפעילות המשקית, בשל התפקידים המוטלים על הממשל הציבורי. המימון הציבורי מתחלק למימון פעולות כלכליות ולמימון פעולות בתחום הסוציאלי. בתחום הכלכלי נותן המימון הציבורי סיוע כספי למפעלים ודואג להשגת יעדים כלכליים העשויים לשפר את מצבו של המשק הלאומי בכללותו. תפקידו חשוב במיוחד בארצות מעוטות פיתוח ובעזרתו נבנית התשתית הכלכלית והחברתית שתאפשר צמיחה כלכלית מהירה. בתחום הסוציאלי הממשל פועל לאספקת שירותים כמו סעד, בריאות, תחבורה, ביטחון וכו'. תחומי פעולתו והיקפם נתחמים על ידי התקציב והוא מממן אותם על ידי מִסים, הדפסת כסף, לקיחת מִלוות מהציבור וממוסדות פיננסיים. תורת המימון הציבורי היא חלק מתורת הכלכלה השימושית העוסקת - ברמה המקרו-כלכלית ; בהשפעותיהן של דרכי מדיניות פיסקלית שונות על התעסוקה והצמיחה; וברמה המיקרו-כלכלית - בהשפעותיהן של מערכות מיסוי שונות על הביקוש וההיצע למוצרים ושירותים שונים ועל מחיריהם היחסיים של אלה. בדרך זו מנותחת גם מידת תחולתם של מִסים שונים על היחידות הכלכליות השונות.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021