אמצעי מדידה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: standard of measurement

אחד מתפקידי הכסף המשמש כמכנה משותף של ערכי סחורות ושירותים המתבטא ביחידות מטבע כגון שקלים, דולרים, פרנקים וכו' כשזה יכול לבטא את המחיר בצורות שונות.