מימון כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: financing

1. גיוס והספקה של כספים למטרה כלשהי, כגון גיוס הון לחברה על ידי הנפקה של מניות, איגרות חוב או שטרות, או גיוסו ממקורות עצמאיים, או במשא ומתן ישיר עם משקיע. מקובל לכנות את מקורות המימון על פי מגזרי המשק (כגון מימון פרטי, ציבורי, עסקי ובינלאומי), על פי מקורותיו או על פי טווח הזמן שהוא מתייחס אליו) (מימון לטווח קצר, בינוני וארוך, אם כי קשה לקבוע גבול בין שלושת טווחי הזמן האמורים).
2. השיטה והפרקטיקה שעוסקים בכספים, אשראי והון, העיסוק בהם וההשקעה שלהם, כשאלה כוללים השקעות, אשראי, ניירות ערך וספקולציה. המימון עוסק בעיקר בבדיקת כדאיות השקעות של העסק; בהכנת תמחיר למוצרים; ובדרכי גיוס הכספים והמקורות לפעילותו השוטפת על פי חלופות שונות, בהתחשב בכך שאין שיטת מימון שיש לה רק יתרונות, או שיטה שאין בה חסרונות.