דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

מלכודת אוכלוסייה

לועזית: population trap
מלכודת המתייחסת בדרך כלל לארצות מעוטות פיתוח, הנוצרת בשל מצב שבו שיעור גידול האוכלוסייה במדינה עולה על שיעור הצמיחה הכלכלית. זאת משום שפעולות שנועדו להתגבר על תמותה, ובעיקר על תמותת תינוקות, ניתנות ליישום מהיר יותר מאשר גידול בתפוקה הלאומית. התוצאה של מצב זה היא ירידה בהכנסה לנפש והעמקת העוני. כדי להתגבר על המצב, משולבות תוכניות של פיקוח על הילודה כחלק מתוכנית הצמיחה הכלכלית.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022