אמצעי ייצור כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: means of production

כלל הנכסים הפיזיים הנוטלים חלק בתהליך הייצור לשלביו השונים, כגון ציוד, מכונות, מִבנים, חומרי גלם, תוצרת בתהליך וכדומה. הביקוש לאמצעי ייצור מושפע מההיקף וממבנה הייצור וכן מהיקף השקעות ההון המשמשות בתהליך הייצור. אמצעי הייצור משמשים כדי ליצור מוצרי תצרוכת אך יש ואותו מוצר משמש הן כאמצעי ייצור והן כמוצר תצרוכת. לדוגמה, חלב המשמש הן לשתייה והן לייצור מוצרים אחרים; או פחם המשמש הן לחימום והן ליצירת חשמל וכדומה.