אמצעי חליפין כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: medium of exchange

כל סחורה היכולה לשמש לתשלום חובות ולרכישת טובין, המתבטא במונחים של שווי או תקן שווה-ערך ומבטל את הצורך בחליפין ישיר (סחר חליפין). כדי שסחורה תוכל להיות אמצעי חליפין עליה להיות מקובלת על הכלל, או לפחות על חלק גדול של האוכלוסייה. בכלכלת שוק - הכסף הוא בדרך כלל אמצעי החליפין והדבר מתבטא בכך שהוא מתקבל על הכול בתמורה לסחורות, שירותים וסילוק חובות, ללא התחשבות במעמדו של מי שמציע אמצעי חליפין זה, דבר המאפשר ביצוע פעולות כלכליות מקיפות המניעות את השוק.