מטבע כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: currency

כל צורה של כסף (כגון כסף נייר ומטבעות מתכת) המונפק על ידי הממשלה או בנק מרכזי, המשמש הילך חוקי ואמצעי חליפין. המונח אינו כולל ניירות סחירים כגון שקים המשמשים ככסף, אלא משמשים בדרך כלל כדי לבטא את היחידה המוניטרית הלאומית, כגון שקל, דולר, סטרלינג, פרנק וכדומה. בישראל מגדיר חוק בנק ישראל מטבע כשטר כסף או מעות שהונפקו לפי הוראותיו.