דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

מיכון

לועזית: mechanization
פיתוח של טכניקות ושיטות התלויות במכונות לשם תהליך ייצור, במגמה להחליף טכניקות, שיטות ועבודות שנעשו בידי אדם. מיכון שונה מאוטומציה בכך שמיכון הוא שימוש במכונות שאדם משרת אותם בעוד שאוטומציה פועלת על יסוד ניהול וויסות עצמיים, ללא השתתפות האדם בתהליך הייצור. כיום כל יחידה לייצור תעשייתי משלבת כוח אדם במכונות ובשאר מתקנים תעשייתיים, כשמרבית אלה מתואמים להשגת מטרה מוגדרת ביעילות מרבית הנמדדת ברווח. העלאת היעילות נעשית במידה רבה באמצעות הגברת המיכון על חשבון מספר המועסקים ורמתם המקצועית. מהפכת המיכון מודגמת בעובדה שכאשר הנרי פורד הנהיג את פס הייצור של מכוניות ב-1909, הוא קיצץ במספר שעות העבודה הדרושות לייצור מכונית בכ-80 אחוזים תוך שנתיים שלוש - לאין שיעור יותר מכפי שניתן לצפות אפילו מהרובוטיזציה המלאה ביותר. רמת המיכון קובעת את אופי הייצור התעשייתי ולפיה מבחינים בין בית מלאכה לבין בית חרושת.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022