חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מחסור
 
 

לועזית: scarcity
מונח יסוד המציין את העובדה שאמצעי ייצור נמצאים בכמות מוגבלת ואילו צורכי האדם הם בלתי-רוויים. הפער בין הצרכים למקורות יוצר את הצורך בוויתור - סיפוק צורך אחד מחייב, בדרך כלל, ויתור על סיפוקו של צורך אחר. לשון אחר: נדירותם של אמצעי הייצור היא המחייבת כל יחידה כלכלית לבחור בין חלופות של שימוש במקורות, שכן בכל עת קיימים במשק - וכן לגבי היחיד או המשפחה - משאבים בכמות קבועה. אם כל המשאבים מועסקים, ניתן להגדיל את ייצורו של מצרך כלשהו רק על ידי ויתור על ייצור כמות מתאימה של מצרך אחר. הצורך בוויתור יוצר את הבעיה הכלכלית: כיצד לבחור בין השימושים החליפיים של המוצרים המוגבלים? איזה מוצרים ושירותים לייצר ועל איזה לוותר? מתי? וכיצד לחלק את התוצרת? בעיית בחירה בשל מחסור היא הרקע להגדרתו של מחיר כלכלי. גם מושג התועלת שבתורת התועלת השולית קשור במושג המחסור. ערכה של הסחורה בעיני הקונה יהיה אחד בתקופת שפע ואחר בתקופת מחסור. במצב של רוויה, יהיה הצרכן מוכן לשלם פחות מאשר בעת מחסור או חשש למחסור. יחידת תועלת אינה ניתנת לקביעה לפי אמת מידה מוגדרת של סיפוק (היות וסיפוק הוא מושג סובייקטיבי השונה מאדם לאדם ומשעה לשעה), אלא לפי כמות מוצרים העשויים לספק צורך אנושי, והקובע הוא התועלת השולית. בכלכלת שוק, מאחר שהביקוש נשען על רצון הצרכנים וההיצע על הוצאות הייצור, משקף מחיר המוצר, או מחיר גורם ייצור - בתנאים אידיאליים - את המחסור היחסי השורר לגביו. בתנאים אידיאליים אלה גורמת מערכת המחירים - הנקבעת על ידי הביקוש וההיצע - להקצאה אופטימלית של תפוקת המשק בין המוצרים השונים. הקצאה אופטימלית היא מצב שבו כל שינוי בהרכב הייצור פוגע ברווחת הצרכנים. (ראה: מוצר חופשי).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021