דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

מידגם יציג

לועזית: representative sample
מידגם הסתברותי. כל מידגם מקרי שנבחר לשמש תצפית, בין אם הוא כולל ובין אם אינו כולל טעות הניתנת לקביעה או להגדרה.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022