דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

מטריאליזם היסטורי

לועזית: historical materialism
ההשקפה ההיסטורית המתארת את התפתחות החברה והרוח האנושית כתוצאה של יחסי הייצור והכלכלה, והגורסת כי הגורם המכריע בהיסטוריה הוא הגורם הכלכלי-חברתי, ובלשונו של מרקס: ההוויה החברתית קובעת את תודעתו של האדם; תיאוריה בסיסית במחשבה המרקסיסטית. בהקדמתו ל"ביקורת הכלכלה המדינית" (1859) אומר מרקס: לכל צורת ייצור מתאימה צורת קניין מסוימת. צורת הייצור משתנה ללא הרף, אולם צורת הקניין אינה משתנה במקביל, משום שהנהנים מצורת הקניין הקודמת (ה"מעמד השליט") משתדלים ככל יכולתם למנוע שינויים בצורת הקניין. מכאן "הניגוד הפנימי" הקיים בכל חברה (פרט לחברה הסוציאליסטית לכשתקום, שתהיה חברה על-מעמדית, הפטורה מניגוד זה, ולגביה לא יחולו חוקים היסטוריים אלה). ההיסטוריה האנושית אינה אלא דבר ימי המאבק בין המעמדות השונים בחברה, ואילו אמונותיהם, השקפותיהם שאיפותיהם של בני האדם וכן כל יצירתם הרוחנית אינם אלא ביטוי לכך. (ראה: מלחמת מעמדות).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022