חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מחיר כלכלי
 
 

לועזית: economic price
מחיר הנובע מהעובדה שבשל קיומו של מחסור יש לבחור בין אלטרנטיבות. מחיר כלכלי הוא אפוא הכמות ממוצר שעל ייצורו יש לוותר על מנת להשיג יחידה אחת של המוצר המבוקש. מבחינת המשק, אם שוררת בו אבטלה ייצרו את המוצרים הנוספים שניתן להשיגם על ידי הפעלת המשאבים המובטלים בלי שתיגרם הוצאה כלשהי למשק בכללותו, שכן אין צורך לוותר לשם כך על מוצרים כלשהם. בדומה לכך, אם יש גורמי ייצור המותאמים לייצור מוצר מסוים בלבד - ייצורו של מצרך זה אינו כרוך בהוצאה כלכלית, שכן - לפי ההנחה - אין אפשרות להשתמש בגורמי ייצור אלה לייצור מוצר אחר ולפיכך אין כאן ויתור. מאידך גיסא, גם אם חלק ממשאבי המשק באו כמתנה ממשק אחר, צריך המשק המקבל להחליט בדבר השימוש האופטימלי במשאבים אלה ועדיין קיימת בעיית הקצאה בין השימושים האלטרנטיביים האפשריים. (ראה: עלות הזדמנות; עלות כלכלית).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021