חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מחזור ערכים / מעגל חליפין
 
 

לועזית: exchange cycle
תיאור גרפי של היחס הקיים בין פירמות ומשקי בית בכלכלת שוק. לשון אחר: הזרימה המתמדת של הכנסה בצורת תשלומים ותקבולים במשק בשל סחורות ושירותים. בכלכלה כזו מתנהל תהליך רב-צדדי של חליפין, באמצעות כסף ומנגנון המחירים. זהו מודל מופשט ופשטני של העסקות הכלכליות הנעשות בדרך קבע במשק. בצורה גרפית יש זרימה מעגלית, של מצרכים ושירותים הזורמים בכיוון אחד, ושל כסף הזורם בכיוון הנגדי. את זרם הכסף שהפירמה רואה כהוצאות הייצור שלה (מחיר רכישת השירותים של גורמי הייצור), המשפחות רואות בו את הכנסותיהן; בדומה לכך, מה שהמשפחות רואות כהוצאות לתצרוכת, נראה בעיני הפירמות כתקבולים ממכירת מצרכים ושירותים. לשון אחר: אם כל הפירמות מצויות בצד אחד של המעגל וכל המשפחות בצד שני, מהפירמות יזרימו למשפחות (במעגל חיצוני) מצרכים ושירותים ויקבלו מהן השקעות הון ועבודה; ובמעגל הפנימי - בכיוון הנגדי - יוזרמו מהפירמות רווחים ושכר עבודה, ומהמשפחות - תשלומים בעד מצרכים. המעגל החיצוני הוא המעגל הריאלי, והפנימי - הכספי. במציאות הדרך של העברת סחורות ושירותים היא מפותלת יותר. מנקודת ראות מיקרו-כלכלית מחזור ערכים מתאר את שוק המוצרים ואת שוק גורמי הייצור, כאשר הן העסקים והן משקי הבית פועלים כקונים בשוק אחד ומוכרים בשוק אחר. מנקודת ראות מקרו-כלכלית מחזור ערכים מתאר הכנסה לאומית שתישאר באותו גודל כל עוד שמשיכות (בצורת חיסכון, מִסים והוצאה ליבוא) שוות בדיוק לתשומה (הוצאה להשקעות, הוצאות הממשלה ומכירת מוצרים מעבר לים). בשני המקרים שיווי המשקל הסטטי הוא תיאורטי בעיקרו.


מחזור ערכים בין משקי בית לעסקים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021