חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מחזור עסקים
 
 

לועזית: business cycle
תנודות תקופתיות רחבות, החוזרות על עצמן, של פעילות כלכלית (ולפיכך מכונה המונח גם 'מחזור כלכלי' (economic cycle). אלה מאופיינות על ידי תקופות של גיאות, מיתון, שפל והתאוששות. גודל מחזור העסקים, אורך התקופה ועומק הגאות או השפל משתנים בטווחי זמן שונים. מחזור עסקים הוא ביטוי למצבים משתנים במרכיבים השונים של המשק: כאשר ישנה נסיגה בפעילות המשקית, הדבר בא לידי ביטוי בירידה בייצור, בגידול באבטלה, בקיטון בהיקף ההכנסות, במיתון רמת המחירים, בירידה בסחר הבינלאומי, בקיטון בהשקעות ובירידה בצריכה. בתקופה של גאות ישנה התרחבות במרכיבים הנ"ל. השינויים והתנודות בפעילות הכלכלית הם תהליכים שחוזרים על עצמם, כאשר עוצמת התנודות במשקים מבוססים וגדולים מתונה בהשוואה למשקים קטנים. בנוסף לכך, שפל או גיאות במדינה אחת, בייחוד במדינה גדולה, משפיע על המצב הכלכלי של מדינות אחרות המקיימות איתה יחסי מסחר. גיאות, למשל, בארץ מייבאת מגדילה את הביקוש ליבוא ולפיכך מגדילה את היצוא והייצור במדינות המייצאות אליה, ולהיפך. מאז מלחמת העולם השנייה הצליחו מדינות מתועשות רבות לרסן את התנודות ולמתן את תקופות השפל, ועל ידי כך להקטין את הנזק הנגרם עקב בזבוז משאבים ואבטלה המלווים תקופות שפל. קיימות תיאוריות שונות המנסות להסביר את הסיבות למחזור העסקים, בין אלה: תיאוריות התולות את הקולר בעודפי ייצור זמניים; תיאוריות המדגישות את הפיגור בצריכה כגורם עיקרי להיווצרות שפל כלכלי; תיאוריות מוניטריות לפיהן אי-התאמה בין כמות הכסף, שער הריבית ורמת ההשקעות היא הגורם העיקרי למחזור העסקים (תיאוריה המכונה תיאורית אי-היציבות); תיאוריות המכונות 'תיאוריה פסיכולוגית למחזור עסקים', המאמינות שהמחזור נוצר בשל הגישה הפסיכולוגית והרגשת הביטחון או אי-הביטחון של בעלי עסקים. במאה ה-19 הכלכלן ג'בונס אף פיתח תיאוריה המכונה 'תיאוריית נקודות שמש למחזור עסקים', האומרת ששינויים בנקודות השמש הן שמשפיעות על הפעילות הכלכלית ולפיכך על מחזור העסקים.


גרף המתאר את השלבים השונים הכלולים במחזור עסקים אחד.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021