חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מזומנים
 
 

לועזית: cash
1. כסף זמין בצורה של שטרי כסף, או כסף מתכת ומטבעות, והוא מהווה הילך חוקי לביצוע כל תשלום בעד עסקה מסחרית.
2. באופן רחב יותר, מזומנים נחשבים אלה המוגדרים בסעיף 1 בתוספת פיקדונות בחשבון שקים בבנק.
3. בבנקאות, כל פריט שהבנק יחייב או יזכה בו את הלקוח מיד, או ייתן תמורתו מטבע שהוא הילך חוקי.
4. בעסקים, כל דבר שהוא מזומן בפועל, או שיכול להפוך למזומן ללא קושי וללא הפסד מהותי, דהיינו לא לגרום לשינוי מהותי בערך השוק שלו בשל ההמרה, במהלך הרגיל של העסק. למשל: מטבעות, שטרי כסף, פיקדונות בבנקים, מימשך בנקאי וקיבולים מסחריים. אלה מכונים גם 'נכסים במזומנים' (cash assets), או 'פריטי מזומנים' (cash items).
5. מבחינת ההצגה המאזנית, כולל המושג מזומנים את כל אמצעי התשלום העומדים לרשות העסק לביצוע מידי של תשלומים. סכומים אלה יכולים להיות מזומנים בקופה או חשבונות עובר ושב (עו"ש) בבנקים. בדוח על תזרימי המזומנים כוללים מזומנים גם את הפיקדונות לזמן קצר, שהופקדו לתקופה של שלושה חודשים בבנקים, ומִלוות ממשלתיים סחירים שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת ההשקעה בהם, לא עלתה על שלושה חודשים, והכול בתנאי שאין לגבי אותם מזומנים כל מגבלות שימוש.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021