מותנה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: contingent

דבר התלוי בקיומו של אירוע עתידי שסביר כי הוא יתרחש אבל אין ביטחון שאכן זה יקרה.