מוצר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: goods

סחורות מוחשיות, אם בצורה טבעית ואם בצורה מעובדת, בדרך כלל בנות טלטול, שבאופן כללי אינן נצרכות באותו מועד שבו הן מיוצרות, אולם מיועדות לספק צרכים או רצונות אנושיים. (השווה: שירותים, תוצר).