חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מועצת מנהלים
 
 

לועזית: board of directors
האנשים שנבחרו על ידי בעלי המניות כדי לקבוע ולהתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעולותיה. מנהלי חברה נבחרים על ידי האספה הכללית ובידיהם נתונות כל סמכויות החברה שאינן שמורות לאספה הכלכלית. את מועצת המנהלים בוחרים בדרך כלל בעלי המניות הרגילות, משום שהם נושאי הסיכון העיקריים של החברה, שכן לעומת בעלי מניות בכורה הם עלולים שלא לקבל דיבידנד כלל או לא לקבל מאומה בזמן חיסול. החוק המטיל אל המנהלים אחריות מיוחדת כנאמנים של החברה ושל חבריה, שחייבים לדאוג לענייני החברה ולבטל טובתם מפני טובתה, בדומה למה שנדרש מאפוטרופסים ונאמנים אחרים. דירקטור במועצת מנהלים חייב את אמונו ונאמנותו לחברה ולא למי שמינה אותו. עם זאת, שלא בדומה לסוכנים רגילים, רשאים המנהלים להאציל חלק מסמכותם לאחרים. כל מנהל חייב לגלות לשאר המנהלים כל עניין פרטי שיש לו בעסקי החברה; שכר המנהלים וגמלאות הפרישה שלהם חייבים להיות גלויים בפני בעלי המניות ומפורשים בחשבונות השנתיים של החברה. מספר חברי המועצה נקבע על פי האמור בתזכיר התאגדות והתקנות. על פי אלה נדרש לעתים מספר מזערי מסוים של חברים ולעתים מספרם אינו מוגבל; יש והם נדרשים להיות בעלי מניות ויש שדבר זה לא נדרש. ברוב הארגונים חברי מועצת המנהלים אינם חלק מפקידי הארגון, אלא מייצגים גופים להם כפוף הארגון (כגון הממשלה, הכנסת, בעלי מניות וכדומה).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021