חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מוניטין
 
 

לועזית: goodwill
בעסקים, נכס בלתי-מוחשי של פירמה, המהווה את ערך הפירמה מעל לערך הנכסים המוחשיים שלה, והמשקף את יכולתה להמשיך ולהרוויח רווח שהוא עודף על השיעור הנורמלי, או הבסיסי, שמרוויחים עסקים אחרים מסוג דומה, או שניתן להשיג על ההשקעה בשוקי ההשקעות. דבר זה יכול להיות משום הפופולריות והשם הטוב שיש לעסק במסחר, המיקום שלו, שם מסחרי, יחסי ציבור, פריבילגיות מונופוליסטיות, או שילוב של כל אלה ושל גורמים אחרים. לעתים מסכמים כל אלה במשפט האומר, שמוניטין הוא הסבירות שהלקוחות יחזרו לאותו מקום לקניות נוספות. ההוכחה לקיומו של מוניטין הוא אם בפועל אכן מרוויחה הפירמה רווחים עודפים. בדרך כלל, אין מוניטין מופיע בדוחות הפיננסיים של פירמה אלא אם כן שולם בעדו בזמן שהפירמה רכשה עסקים אחרים. במקרה כזה מופיע המוניטין במאזן בסעיף של נכסים אחרים, והוא מייצג את הסכום העודף ששולם על ערך הנכסים שנרכשו. אולם גם במקרה שמוניטין אינו מופיע במאזן אין הוא ניתן לניתוק מהעסק, והוא מהווה שיקול חשוב בהערכת שווי העסק. המוניטין שונה באופיו מפירמה לפירמה, או מענף לענף.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021