חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מונופול
 
 

לועזית: monopoly
מונח שמקורו יווני ופירושו - מוכר אחד. זהו מצב שוק שבו לא מתקיימת התחרות משום שיש רק יצרן אחד של מוצר, או קבוצה קטנה של יצרנים, המקיימים שליטה למעשה על השוק. מונופול נוצר בשל תנאים שונים, כגון יתרונות לגודל, פטנטים וכדומה, דבר המאפשר ליצרן, או ליצרנים אלה, לנצל את מעמדם המונופוליסטי - לייצר פחות ולגבות מחירים גבוהים יותר לעומת המחירים שהיו מתקיימים אילו היתה התחרות טהורה. בתיאוריה למונופוליסט כוח רב לקבוע את המחיר וההיצע של אותו מוצר, על פי היקף הביקוש שיש למוצר. למונופול יש השפעה שלילית על המשק; לדוגמה, הכוח שבידו להגביל את כניסתן של פירמות אחרות לענף שבו הוא פועל. כתוצאה מהגבלה זו שיעור התשואה על ההון בענף מונופוליסטי גבוה מבכל ענף אחר במשק. מחירו של המוצר המונופוליסטי שווה להוצאות שהוצאו על קניית גורמי הייצור בתוספת הרווח של המונופוליסט, ואחוז הרווח הזה גבוה מהתשואה האלטרנטיבית של אותם גורמים בענפים אחרים. אילו הועברו גורמי ייצור (כולל הון) מענפים אחרים לענף המונופוליסטי היה ערך השוק של תוספת התפוקה גבוה מערך השוק של הפסד התפוקה הנובע מהעברת גורמי הייצור. כלומר: כוחו של המונופול למנוע העברת מקורות כזאת יוצר הפסד למשק בכללותו, זאת בנוסף להשפעה הלא רצויה שיש לרווח מונופולי על התחלקות ההכנסה. בפועל יש דרגות שונות של מונופול, משום שיש רק מעט מוצרים שאנשים ישלמו כל מחיר בעבורם או שאין אפשרות לייצר מוצר תחליפי להם. בישראל, הפיקוח על מונופולים נעשה על פי חוק ההגבלים העסקיים והממונה על אכיפתו הוא הממונה על הגבלים עסקיים. מונופול - לצורך תפקידו של הממונה - מוגדר כאספקת מצרך או שירות או רכישתם על ידי אדם אחד בשיעור העולה על השיעור שנקבע בצו כמונופול לגבי אספקת אותו מצרך או שירות, בכלל או באזור מסוים.


בגרף, MC הוא קו העלויות המשתנות, ATC הוא קו העלויות הממוצעות, AR - פדיון ממוצע, ו-MR - פדיון שולי. יצרן מונופוליסטי יכול לקבוע מחיר כרצונו. היעדר התחרות פירושו שהעלות הממוצעת הכוללת אינה חייבת להיות בנקודת היעילות ושלפירמה יש רווח עודף בגובה המלבן APBC. למרות שגם מונופול ישאף להכברת הרווח על ידי כך שהפדיון השולי יהיה שווה לעלות השולית, יתרונו כמונופוליסט יגרום לכך שהוא ייצר פחות מאשר בהתחרות משוכללת ובמחיר גבוה יותר.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021