חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מודל כלכלי
 
 

לועזית: economic model
1. נוסחאות המבקשות להעריך את התפתחותו של המשק על ידי קביעת יחסי תלות סכימטיים בין הגורמים העיקריים השקעות, תעסוקה, צריכה, הכנסה לאומית וכו'). זהו מודל עיוני הבא לבטא את הקשרים ההדדיים בין הגורמים והתופעות השונים במערכת כלכלית מסוימת, ונועד לסייע להבנת התהליכים והחוקים הכלכליים, כדי שאלה ישמשו בסיס לתחזיות לגבי התפתחויות הדדיות. עם זאת, המודל הכלכלי, על ההנחות המיוחדות שהוא מניח, מפשט את המציאות יתר על המידה ולא תמיד הוא משקף נאמנה את התופעות אותן הוא מתכוון לייצג. בדרך כלל מבוטא מודל כזה בצורה מתמטית על ידי משוואה או מערכת משוואות שבהן מספר משתנים, אך אפשר לבטא מודל כלכלי גם במילים. מודל כלכלי רחב יכול להיות או מיקרו-כלכלי או מקרו-כלכלי. כפי שמשתמע מהשמות, 'מודל-מיקרו' (micro model) ישתמש במספר רב של משוואות (עד כדי מיליארדים) כדי לכלול את כל העסקות האפשריות בסחורות ושירותים; שעה ש'מודל-מקרו' (macro model) יכלול מצרפים, או ממוצעים, של המגזרים הכלכליים 'השלמים' (כגון של משקי הבית, כל הבנקים, שער ריבית ממוצע וכיוצ"ב). רוב המודלים המתייחסים לכלכלת מדינה מסוימת נעשים על ידי שימוש בסטטיסטיקות של הכנסה לאומית וחשבונות מוצר. מודלים בינלאומיים, כלומר: כאלה העוקבים אחרי זרימת הסחר הבינלאומי ותשלומים בין מדינות, מקבצים יחד מודלים של מספר מדינות או של קבוצות מדינות.
2. הצגה גרפית המכווצת את המציאות למסגרת הממוקדת סביב המשתנים הרלוונטיים ביותר לניתוח הבעיה העומדת על הפרק. התכונות של הדגם הן לכאורה פשוטות, אך משום היותן קרובות למציאות ניתן ליישם את המסקנות הנובעות ממנו לבעיות ממשיות במשק.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021