מהימנות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: reliability

1. בסטטיסטיקה, דרגת ההסתמכות או הדייקנות שניתן למצוא בתחזית המבוססת על אירועי העבר או על מדגם. דרך בחירת המקרים למדגם, שיכולה להיות יעילה יותר או יעילה פחות, משפיעה על המהימנות ובעזרת אותו מספר מקרים אפשר להגיע למסקנות בעלות מהימנות שונה. מבחן מהימן יותר ככל שהמתאמים בין פריטיו השונים גבוהים יותר. (ראה: עקיבות פנימית; יציבות).
2. המידה שבה ניתן לסמוך על דבר מה שיתן באופן עקבי רמת ביצוע מניחה את הדעת על פי התקנים הנוגעים בדבר. בסילום הדברים אמורים לגבי המידה שבה הסולם משוחרר מטעויות ניסוי והמידה שבה אפשר לשחזר את תוצאות המבחן על פני אנשים על פני זמן. לדוגמה: במבחן קידום מכירות - שמאמצי קידום דומים יתנו תוצאות דומות. יש טכניקות שונות לבדיקת מהימנות אך בכולן ישנם קשיים וחוסר ודאות לגבי יכולת ההכללה והפירוש של התוצאות ולגבי יישומן.