חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מדד מחירים
 
 

לועזית: price index
שיטה כדי למדוד שינויים ברמת המחירים הממוצעת השוטפת לעומת תקופת בסיס נתונה. בשווקים מודרניים מחשבים לא רק מדד מחירים כולל אלא מדדי מחירים חלקיים. ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדדי מחירים רבים ושונים מדי חודש, אשר לכל אחד מהם חשיבות בענף או בתחום מסוים. מטרתם היא למדוד את אחוז השינוי שחל במשך הזמן לגבי ההוצאה הדרושה כדי לקנות סל קבוע של מצרכים ושירותים, (או מהצד השני את אחוז השינוי בפדיון המתקבל עבור סל קבוע של מצרכים ושירותים), אם כלפי מעלה ואם כלפי מטה. מדדי מחירים מחושבים לפי נוסחת לַספֶּר (Laspeyres), המשווה את הסכום שהיה דרוש לקניית סל מסוים של מצרכים ושירותים בתקופת הבסיס (המצוינת תמיד על ידי 100) עם זה הדרוש לקניית אותו הסל בתקופה אחרת כלשהי. הסל כולל מצרכים ושירותים באיכות ובכמות קבועה, על אף שהרגלי צריכה משתנים כתוצאה משינויים במחירים, בהתפתחות טכנולוגית ובטעם. עובדות אלה מובאות בחשבון בחישוב המדד על ידי עדכון דרך חישובו לעתים מזומנות. המגבלות של מדד מחירים הם, בין היתר, שאינו מציין תנודות באיכות של המצרכים והשירותים. מדדי מחירים שנתיים מבוססים על עיקרון של ריבית דריבית ולא על חיבור פשוט של המדדים החודשיים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021