חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מדד
 
 

לועזית: index
מספר המבטא באחוזים את השינויים היחסיים החלים בתופעה כלכלית כלשהי, כגון במחירים, בתפוקה, בתופעה או בתהליך כלכלי, בפרקי זמן מסוימים. המדד הוא אפוא כלי עזר סטטיסטי למדידת תופעות או שינויים בחיי הכלכלה, ולהשוואת העוצמה של התופעה או השינוי שלה במועדים או במקומות שונים. המדד מחושב לפי הנחות קבועות מראש ולפי שיטות ידועות ומקובלות בסטטיסטיקה. שיטות אלה משתנות על פי התופעה ועל פי ערך הגורמים המעצבים אותה. לשם עריכת המדד מרכזים נתונים הנוגעים לתופעה המסוימת בתקופת בסיס, כשנתון זה נחשב כשווה ל-100 נקודות. ההשוואה נעשית, בדרך כלל, על ידי חישוב היחס בין העוצמה של התופעה בתקופה הנבדקת לעוצמה של תקופת הבסיס והכפלת המנה ב-100. מדד יכול שיהיה מדד פשוט, מדד מורכב, מדד משוקלל או מדד בלתי-משוקלל.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021