מאגר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: pool

בעסקים, התאגדות של מספר עסקים, משווקים או צרכנים בתחום מסוים לשם ביצוע פעולה משותפת, כגון לשם קנייה, מכירה, פיקוח על המחירים, תפוקה וכד', או כדי לחלק ביניהם עסקים במשך תקופה מסוימת; לדוגמה, התארגנות מונופוליסטית המבוססת על חלוקת שווקים בין המפעלים, קביעת מכסות ייצור ולעתים גם חלוקת רווחים וכיוצ"ב, הדומה לפעולת קרטל; או קבוצה של חברות החוברות יחד כדי להתחלק ביניהן בסוגים מסוימים של עסקים על בסיס מוסכם מראש.