חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ליברליזם כלכלי
 
 

לועזית: economic liberlism
הזרם בתיאוריה הכלכלית הדוגל בהתחרות חופשית, בחופש התעסוקה, התנועה, היוזמה, הסחר הבינלאומי ובזכות הקניין של הפרט. תפיסה זו היתה אחד הנדבכים התיאורטיים העיקריים של האסכולה הקלאסית בכלכלה, שסברה שהסחר החופשי הוא טוב משום שהוא מעודד התחרות, מרחיב שווקים ומאפשר על ידי כך חלוקת עבודה והתמחות, ומאחר שכל אזור מתמחה לפי היתרון היחסי שלו - הוא מגדיל בסופו של דבר את כלל התפוקה. מאחר שלפי התפיסה של הכלכלנים הקלאסיים מוסדרים היחסים הכלכליים על ידי חוקים טבעיים והאינטרס האישי שלפיו כל אדם פועל יוצר הרמוניה טבעית - חוקיו האוטומטיים של המשק הם הם הערובה לפעילותו היעילה והתקינה, וכל התערבות של המדינה בכלכלה לא זו בלבד שהיא מיותרת אלא אפילו מזיקה. הדבר נובע הן משום שהממשלה אינה יעילה בניהול עסקים; והן משום שהתערבותה משבשת את ההתפתחות הטבעית. כל מה שמדינה צריכה לעשות, לפי תפיסה זו, הוא לדאוג שצדדים שעשו חוזים יקיימו אותם ושלא תהיה פגיעה כלשהי ברכוש הפרטי. בתנאים אלה, לדעתם, השגשוג יבוא מאליו. הגרסה של המאה ה-20 לרעיונות אלה מכונה גם "ניאו-ליברליזם" (neoliberalism).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021