דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

מבחן סטטיסטי

לועזית: statistical test
שיטה שבה מחליטים החלטה ביחס לפרמטר בלתי-ידוע של האוכלוסייה על סמך נתונים חלקיים שנתקבלו ממדגם. הבעיה שלגביה יש להכריע מובאת בדרך כלל כהשערה בדבר ערכו של הפרמטר הבלתי-ידוע, והמבחן הסטטיסטי צריך להחליט אם לקבל או לדחות את ההשערה לאור נתוני המדגם המתייחס לאוכלוסייה בעלת תכונות מוגדרות ברמת מובהקות מסוימת. האפשרויות המגוונות בניסוח השערות לגבי פרמטרים אלה - המכונות השערות אפס - מאפשרות גמישות רבה של דרך הכרעה זו ויישומה למבחר רב של בעיות מדעיות. התורה העוסקת בנושא זה מכונה 'תורת מבחנים' (tests theory).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022