כלכלת שוק כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: market economy

הכינוי לשיטה הכלכלית שבה מנגנון המחירים הוא הגורם להקצאת המקורות הכלכליים וחלוקת התוצר. שוק כזה מצטיין בהתחרות וההיצע והביקוש הם הקובעים מי, מתי, מה וכמה לייצר, ומכאן את המחירים היחסיים בשוק ואת כלל הפעולות במשק - ייצור, שיווק, חלוקת הכנסות, תצרוכת והשקעה. כלכלה זו מאפיינת את מדינות העולם המערבי ואם כי גם בכלכלה זו הממשלות מתערבות, במידה זו או אחרת, בפעילות הכלכלית, הגורם העיקרי הקובע בכל זאת את הפעילות המשקית הוא המחיר.