כלכלה לאומית כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: national economy

ענף העוסק בחקר כלכלי בתחומי המדינה, להבדיל מכלכלה בינלאומית, הכלכלה - או המשק הלאומי - מבטאת את מכלול הפעילויות הכלכליות המתנהלות בארץ מסוימת על מרכיביהן השונים, בהם הייצור וחלוקתו, הפעילות הצרכנית, ההשקעות, המפעלים, המוסדות הכלכליים לסוגיהם, יחסי החוץ הכלכליים וכדומה.