כלכלה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: economics

התורה שמתמקדת בחקר השימוש במקורות כלכליים - שהם מוגבלים - כדי לייצר ולשווק מוצרים ושירותים שיעמדו בדרישות התועלת והרווחה של האדם וסיפוק קבוע של צרכיו ורצונותיו - שאינם מוגבלים. התורה עוסקת בארגון ובפעילות של השיטה הכלכלית ובכללים השולטים בייצור, בחלוקה ובצריכה של המקורות האמורים ובדרך להשיגם בצורה היעילה ביותר. הנושא מחולק בדרך כלל לשניים: למיקרו-כלכלה ולמקרו-כלכלה. החלוקה לשניים נועדה לאפשר ניתוח כלכלי בעל משמעות, הן משום שנדרשים כלים שונים לניתוח התחומים השונים, והן כדי להימנע מיצירת תמונה מורכבת עד כדי כך שיהיה קשה להסיק ממנה מסקנות בעלות משמעות. בשני התחומים נעשה ניסיון לגלות חוקים והנחות ברי-תוקף שניתן ליישם אותם בארצות שונות, בתקופות ובתנאים שונים.