חיפוש בלקסיקון
 
     
 
כושר אשראי
 
 

לועזית: credit worthiness
הערכה הנעשית על ידי בנק (או מַלווה אחר) לגבי יכולתו של מבקש אשראי לעמוד בהתחייבותו להחזיר את האשראי המבוקש במועד. כושר האשראי מורכב הן מסיוע חיצוני שיכול מבקש האשראי להעמיד, כגן ערבים, ביטחונות, נכסים שבבעלותו וכדומה והן מאופיו של מבקש האשראי, דהיינו התנהגותו של מבקש האשראי בהחזרת הלוואות בעבר, דרך עשייתו עסקים, הכנסתו השוטפת והכנסתו הצפויה, רמת חייו וכדומה. לגבי עסק, היכולת כוללת גם את הונו העצמי, ההון הזר, מעמדו בענף, הרווחיות וכן תנודות עונתיות וכיוצ"ב. אמידת כושר אשראי חייבת גם לקחת בחשבון את התנאים הכלכליים במשק ואת התחזיות לגביהם בתקופת מתן האשראי. הערכת כושר אשראי יכול שתיעשה גם לגבי מדינה כדי לקבוע את האשראי שאפשר להעניק לה במסגרת הסחר הבינלאומי, והמבחנים יהיו מותאמים לעובדה שמדובר במדינה. אחד מהמודדים לכושר אשראי כזה הוא יחס שירותי חוב לחוב.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021