כוח קנייה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: purchasing power

היכולת הממשית לרכוש כמות מסוימת של סחורות ושירותים. מבחינים בשני סוגים עיקריים של כוח קנייה: האחד, כוח קנייה של אוכלוסייה; והשני, כוח קנייה של כסף (המתחלק לכוח קנייה של הכסף בתוך המדינה ולכוח קנייה של שערי החליפין). מבחינה מוניטרית מחלקים את כוח הקנייה לכזה המועבר מיד ליד (כמו שימוש בכספי חסכונות ופיקדונות ראשוניים בבנקים). ולכוח קנייה חדש הנוצר ממערכת האשראי במשק (פיקדונות משניים).