חיפוש בלקסיקון
 
     
 
אינפלציה
 
 

לועזית: inflation
תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחירים הגורמת לירידה בערך הכסף. לשון אחר: תופעה שבה המחירים עולים במונחים של כסף - מספר יחידות הכסף שיש למסור בתמורה ליחידת מוצר אחת - על פני זמן, אם כי לא בהכרח כל המחירים עולים בשיעור זהה. עליית מחירים חד פעמית או קצרה - גם אם היא מקיפה את כלל המחירים במשק - איננה אינפלציה. גורמים שונים מביאים להתהוות אינפלציה, בהם גורמים מצד הביקוש (המכונה 'אינפלציה של ביקוש') וגורמים מצד העלויות (המכונה 'אינפלציה של עלויות') . לרוב מעורבים בה יסודות משני הסוגים. כלומר: אינפלציה היא מצב של חוסר שיווי משקל כלכלי במשק שבו חל שינוי בהיקף אמצעי התשלום במשק לעומת כמות הסחורות והשירותים בו. כאשר אמצעי התשלום עולים ביחס למוצרים ולשירותים, הדבר נוטה לגרום לעליית רמת המחירים (במקרה של אינפלציה של ביקוש) או להיות תוצאה שלה (במקרה של אינפלציה של עלויות). כלכלנים חלוקים בדעתם לגבי גורמי האינפלציה ומשום כך גם התרופות שהם מציעים הן שונות. כמו כן יש לקחת בחשבון כי על האינפלציה משפיעים גורמים חיצוניים, דהיינו גורמים שמחוץ למדינה, כמו מחירי חומרי גלם מיובאים והיציבות היחסית של המטבע לעומת מטבעות אחרים. הסובלים העיקריים באינפלציה הם בדרך כלל בעלי הכנסות נומינליות קבועות ואלה שיש להם כוח מיקוח קטן. לעומת זאת נהנים ממנה בעלים של מלאי ומי שנכסיו צמודים למדד שאז ערכם עולה. כדי לתת פיצוי לבעלי הכנסות קבועות פותחה מערכת של אמצעים להגנה על השכר על ידי הצמדתו, כולו או חלקו, למדדי המחירים השונים, להסדרי תוספת יוקר ולהסדרי הצמדה אחרים. שיעור האינפלציה - דהיינו, השיעור הממוצע באחוזים של עליית המחירים משוקלל במונחים חודשיים או שנתיים - נמדד בעזרת מדדי מחירים שונים. אינפלציה גבוהה משבשת לחלוטין את הדוחות הכספיים של הפירמות השונות ולפיכך פותחו שיטות שונות של חשבונאות אינפלציה (ראה: אינרציה, תיאוריית; ציפיות, תיאוריית.)

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021