דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

כלכלה חקלאית

לועזית: agriculture economics
ענף בתורת הכלכלה השימושית, הדן בביקוש ובהיצע ליבולים חקלאיים שונים, ועוסק במיוחד בניתוח המדיניות החקלאית שאומצה על ידי רוב הממשלות: תמיכות מחירים, סובסידיות מסוגים שונים, מכסות ייצור וכיוצ"ב.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022