יתרון כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: advantage

יכולת יצרן, או מדינה, לייצר סחורות או שירותים בעלות נמוכה יותר מאחרים. כאשר עלות אותו יצרן נמוכה משל האחרים בכל המוצרים, הרי שיש לאותו יצרן יתרון מוחלט; ואילו כאשר ליצרן או למדינה יכולת לייצר מוצרים מסוימים בעלות נמוכה יותר מאשר במוצרים אחרים, הרי שיש לו יתרון יחסי. המונחים מתייחסים בדרך כלל לסחר בינלאומי, אולם הם ברי תוקף גם לגבי יצרנים בודדים.