יצרן כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: producer

אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצור מוצר, או בשינוּיו מבחינת הצורה, הטיב, האיכות, או מכל בחינה אחרת שהיא, או העוסק באריזתו, או במזיגתו, או המייצר או מגדל תוצרת חקלאית, חיה או דוממת, או גורם לייצורה או לגידולה (חוק הפיקוח על מוצרים ושירותים).