דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

יתרון מוחלט

לועזית: absolute advantage
תנאים שבהם פירמה או ארץ מסוימת יכולות לייצר, או למכור, מוצרים ושירותים (רלבנטיים) בעלות נמוכה יותר מאשר אחרים. הדבר יכול לנבוע מהימצאותם של מקורות טבעיים או של תנאים אחרים. למרות זאת הגורם יועסק במקום שבו עלות ההזדמנות היא הנמוכה ביותר. יתרון מוחלט משמש דרך להשוות יעילות, אם כי אין בו עדיין ללמד על כדאיות ההתמחות באותו תחום. (ראה: פרדוקס יתרון יחסי). קנה מידה לקביעה בדבר התמחות והכברת רווחים על ידי מסחר הוא יתרון יחסי. אולם, יש לציין שלא יתרון מוחלט ולא יתרון יחסי הם סטטיים והמצב היחסי של יתרונות אלה בין ארצות שונות עשוי להשתנות לאורך זמן.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022