חיפוש בלקסיקון
 
     
 
יעדים
 
 

לועזית: objectives
מטרות אסטרטגיות וטקטיות, שאותן רוצה הפירמה להשיג בטווח הקצר והבינוני. זהו תרגום המטרות לטווח ארוך לתוצאות שהפירמה רוצה ומתכננת בטווחים אלה. כדי שאפשר יהיה להשיג את היעדים, יש צורך שאלה יהיו מנוסחים בצורה תכליתית ומפורטים במידת האפשר (מה רוצים להשיג, באיזו רמה ובאיזה פרק זמן). כדי שאפשר יהיה להעריך את הביצוע ולתקן את הטעון תיקון, יש צורך כי היעדים יוכלו להיות מתורגמים למשתנים שקל למדוד ולכמת אותם, כך שהגשמתם תעיד על מידת ההצלחה או אי-ההצלחה של הפירמה. זאת ועוד בנוסף לאפשרות הכימות, יש צורך שליעדים ייקבע סדר עדיפויות, שיהיו עקביים (דהיינו, שיעדים שונים לא יעמדו בסתירה האחד לשני, או לפחות לצמצם ככל האפשר את החיכוך העלול לנבוע מכך) ותהיה בהם גמישות מספקת להתאמתם לתנאים משתנים. ככל שהפירמה פועלת בתנאי ודאות רבים יותר, ניתן לקבוע את היעדים לטווח ארוך יותר.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021