ייצור כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: production

התהליך של הפקת מוצרים, או מתן שירותים, תוך שימוש במקורות פיזיים ואנושיים. ייצור של כל דבר שהוא בר תועלת, שיש בו כדי לספק את צרכיו של האדם ולהגדיל את הערכים הכלכליים במשק. הייצור משמש לשתי מטרות בסיסיות לצריכה שוטפת ולהצבר הון. כיום רמת הייצור משמשת אבן בוחן להתפתחותה של המדינה. ארץ מפותחת או ארץ מעוטת פיתוח נמדדת לפי ההישגים בתחום הייצור, שכן הדבר מאפשר רמת חיים גבוהה לשכבות רחבות באוכלוסייה. יש עוד לציין כי בעבר היה קשר הדוק בין ייצור ותעסוקה, אולם בשל השינויים הבסיסיים שחלו בתעשייה בעקבות האוטומציה והרובוטיזציה, הרי שבכלכלה התעשייתית בשנים האחרונות הקשר בין ייצור ותעסוקה נעשה רופף.