יחס כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: ratio

1. קשר בין דברים כגון בין סכום אחד לבין סכום שני, או שיעור הקבלה של גודל לגודל, של שיעור לשיעור וכיוצ"ב, המתקבל מחלוקת ערך אחד בערך אחר. התוצאה היא יחס מסוים ביניהם. היחס משמש להערכה של נתונים סטטיסטיים המאפשרים השוואה בין נתונים שוטפים לנתוני העבר, בין ארגונים שונים, מערכת תקנים או ממוצעים ענפיים.
2. במתמטיקה, מתכונת של שוויון בין איברים. (לדוגמה: 24:2=2x6; 8+4=20-8 וכו').
3. מונח תחליפי למונח שיעור.