יחידת חישוב כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: unit of account

1. אחד מתפקידי הכסף הוא לשמש כמכנה ערכי משותף לקביעת עלויות של מוצרים ושירותים ולמדידת כמות העושר. בתפקידו זה מאפשר הכסף לבטא נכסים ושירותים במספרים לצורך חליפין. בסחר חליפין ערכה של סחורה נמדד על פי ערכה של סחורה אחרת, ואז הצדדים הנוגעים בדבר צריכים להסכים על ערכם היחסי של סחורות אלה, דבר שאין ביטחון כי יוסיף להתקיים במקום אחר ובזמן אחר. על ידי שימוש בכסף, מחירו של כל מוצר ומוצר ננקב בכמות כלשהי של יחידות משותפות ובכך בטל הצורך לציין את "המחירים היחסיים" בין כל סוגי הסחורות. השימוש בכסף כיחידת חישוב מאפשר השוואה ישירה בין ערכי המוצר השונים, קביעת ערכם הכספי הכולל של מוצרים רבים ושונים זה מזה וניהול יעיל של חשבונות כלכליים. הווה אומר: שימוש בכסף כיחידת חישוב מקל על העסקות בהיותו, כאמור, מכנה משותף שיכול להתייחס לכל סוג של סחורה או שירות. תפקידי הכסף האחרים הם מאגר של ערך ואמצעי חליפין.
2. כל יחידה תקנית המשמשת מדינות שונות בסחר הבינלאומי שלהן, למשל יחידת חישוב אירופית, זכויות משיכה מיוחדות של קרן המטבע הבינלאומית וכדומה.