דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

אינדיקטורים מאחרים

לועזית: lagging indicators
אינדיקטורים של סדרה עתית שעל פי אופיָם הם משתנים לאחר שאינדיקטורים אחרים של פעילות כלכלית כבר שינו כיוון. כלומר: נקודת התפנית שלהם באה, באופן כללי, בעקבות נקודות תפנית של רמת הפעילות הכלכלית הכללית והן בעיקר מאשרות זאת. יש כלכלנים המייחסים חשיבות כשלעצמה לאינדיקטורים מאחרים משום שהם עצמם עשויים להיות בעלי השפעה על אחרים. אינדיקטורים מאחרים הם תקופת אבטלה ממוצעת; עלות עבודה ליחידת תפוקה; יחס מלאי מוצרים מוגמרים למכירות ועוד (השווה: אינדיקטורים מקדימים.)

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022