יחיד כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: individual

אדם או ישות טבעית, להבדיל מתאגיד.