טעות דגימה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: sampling error

טעות סטטיסטית שנובעת מאופיו של המדגם שנבחר; הווה אומר: ההפרש שבין ערך האוכלוסייה שמתוכה נבחר המדגם ובין המדגם עצמו, משום שהמדגם אינו מייצג את האוכלוסייה. אלה הן טעויות הנובעות מכך שהסטטיסטי מבוסס על מדגם ולא על האוכלוסייה כולה וכך נוצר פער בין הסטטיסטי לפרמטר האמיתי. טעויות אלה הן מהותיות לתהליך הדגימה, להבדיל מטעות מדגמית. טעות כזו, בתוך גבולות מסוימים, היא בלתי-נמנעת ולכן טעות דגימה נסבלת בגבולות מסוימים, אולם טעות גדולה עושה את המדגם לחסר תועלת. יש שני סוגים של טעויות דגימה: טעויות הטיה וטעויות דגימה מקרית. גודלה של טעות דגימה (או רוחבו של רווח בר סמך) תלויה בעיקר בשלושה גורמים: האחד, אופייה של האוכלוסייה מבחינת התכונה הנחקרת (אם האוכלוסייה חד-גונית המסקנה המבוססת על מדגם מדויקת יותר מאשר באוכלוסייה רב-גונית, בתנאי ששאר התנאים שווים); השני, מספר המקרים (גודל המדגם) (במידה שאם המקרים רב יותר, המסקנה מהימנה יותר); והשלישי; דרך ברירת המקרים למדגם (זו יכול שתהיה יעילה יותר או יעילה פחות, שכן בעזרת אותו מספר של מקרים אפשר להגיע למסקנות בעלות מהימנות שונה, בהתאם לדרך בחירתם).