חיפוש בלקסיקון
 
     
 
טעות
 
 

לועזית: error
1. כללית: שגיאה, שיבוש, סטייה מן הנכון, מישגה.
2. במשפט ובסטטיסטיקה, התרחקות מהנֶקֶד האמיתי - סטייה. פעולה על סמך סברה שדבר מסויים הוא נכון שעה שלמעשה הוא אינו נכון, או על סמך סברה שהוא אינו נכון שעה שלמעשה הוא נכון. במשפט האזרחי בישראל קיימות שלוש אפשרויות לגבי השפעת הטעות על התחייבות שקבל אדם על עצמו: הראשונה, שבה לטעות אין כל השפעה שכן טעות כשלעצמה אינה עילה לביטול חוזה. אם הצד השני, לפני ביטול החוזה, הודיע שהוא מוכן לתקן את הטעות היסודית, ניתן לקיים את החוזה מתוך תיקונו. השנייה, שההתקשרות ניתנת לביטול לפי בחירתו של הצד הטועה. כשאדם מטעה את השני בהתקשרות בחוזה, או שעשה זאת אחר מטעמו, הרי גם כשהטעות אינה יסודית רשאי הצד שהוטעה לבטל את החוזה. ההטעיה יכול גם שתהיה באי גילוי עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג, או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן. טעות כזו יכול שתהיה טעות בכדאיות העסקה. השלישית, שההתקשרות נחשבת לבטלה מלכתחילה כגון במקרה שאין מפגש רצונות וכתוצאה מכך ההסכם בטל.
3. בסטטיסטיקה, מודד של ההפרש שבין כמות מסויימת לבין קירוב - או אומדן - שלו, כשלעתים קרובות הדבר מבוטא באחוזים.
4. בניסוי, שינוי במישתנה התלוי שלא בעיקבות שינוי במישתנה הלא-תלוי.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021