טְוָוח אָרוֹךְ כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: long term / long run

1. תקופת הזמן הדרושה לפירמה כדי לשנות את כל גורמי הייצור שהיא משתמשת בהם, כולל אלה התורמים להוצאות הקבועות שלה, דהיינו גודל מבנים, שיטות ייצור ויעילות ניהול. בטווח הארוך החלטות אינן כבולות על ידי התחייבויות קודמות וכל הוצאות הן בבחינת עלויות משתנות, ולפיכך הטווח הארוך מכונה גם "טווח תכנון" (planning range). הטווח הארוך (כמו גם הטווח הקצר) מציין מצב בזמן נתון שבו היצרן יכול (או אינו יכול) להתאים את כמותם של גורמי הייצור לדרישות הייצור ואינו מציין משך זמן. משך הזמן נקבע לפי אופיו הספציפי של המפעל הנוגע בדבר. יתר על כן, בטווח הארוך גם מספר הפירמות בענף אינו קבוע. מאחר שגמישות הביקוש תלויה באפשרויות ובכדאיות, התחלופה גבוהה יותר בטווח ארוך.
2. תקופה העולה על שלש או חמש שנים.