טווח כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: horizon

בתחום קבלת החלטות, תקופת הזמן הנלקחת בחשבון בהחלטה, או בהערכת תוצאה לא-ודאית. על ידי שימוש בטווח זמן מתאים, מקבל ההחלטה יכול להתעלם מחלק של אלמנטים אי-ודאיים שעושים את הניתוח למסובך ללא צורך.