דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

טעות סבירה

לועזית: probable error
מודד לפיזור או לשינוי משני צדי ממוצע אריתמטי, הגורם לשטח (מִרווח) הכולל חצי מספר המקרים הכולל. זה מתקבל מהכפלת סטיית התקן ב-0.6745.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022