חיפוש בלקסיקון
 
     
 
חשיפות מטבע חוץ
 
 

לועזית: foreign exchange exposure
מודד לסיכון הנובע מאחזקת מטבע חוץ, או נכסים והתחייבויות במדינות חוץ, כתוצאה משינויים בשערי החליפין של המטבעות בארצות שבהם מוחזק מטבע החוץ ובארץ המקורית של המחזיק. בתרגום של מטבע חוץ החשיפה תהיה העודף של נכסים על ההתחייבויות, כששניהם תורגמו על פי שער חליפין שוטף. כיום כל חברה הקשורה למסחר בינלאומי נמצאת בשני עסקים בו-זמנית - בעסקי ייצור של סחורות (או אספקת שירותים) ובד בבד גם בעסק פיננסי. בצורה ספציפית: מפעל המוכר בחו"ל כיצואן עומד בפני האפשרות שיחולו שינויים ברווח מהמכירות, בעלות העבודה של אלה העוסקים בייצור ליצוא וכיוצ"ב בשל שינויים בשערי המטבע. דבר זה אמור בין אם יצפה המפעל שערך המטבע של ארצו ירד ובין אם יצפה שיעלה. מצב דומה קיים לגבי עסקים הקונים בחו"ל. גם מפעלים מקומיים הפועלים בארצם בלבד, אך עומדים מול תחרות זרה בשוק הבית, עומדים בפני הצורך להתגונן בפני המטבע שבה מייצרים המתחרים העיקריים שלהם.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021