חיפוש בלקסיקון
 
     
 
חשבון הון
 
 

לועזית: capital account
במאזן תשלומים, חשבון הון או "תנועות הון" (capital movements) הינו חשבון התנועה של הון מארץ אחת לשנייה. בפועל כולל החשבון את אותן הפעולות במאזן התשלומים שלא נסתיימו בשנת המאזן, לדוגמה: הלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר הניתנות או מתקבלות מאזרחים זרים פרטיים, רכישה של ניירות ערך פיננסיים זרים הלוואות לזמן ארוך וקצר מהממשלה, הושטת האשראי, אם באופן ישיר ואם באמצעות צינורות תיווך, או רכישת נכסים פיזיים. הסכום של עסקות אלה יוצר את חשבון ההון של מאזן התשלומים של ארץ מסוימת. מבחינים בין הלוואות לזמן קצר וארוך משום שההשפעה הכלכלית שלהן יכולה להיות שונה. עלייה מהירה בהשקעות חוץ לטווח קצר או בריחת הון עלולות לגרום ליצירת גירעון במאזן התשלומים, שעה שההלוואות לטווח ארוך עשויות לעודד גידול כלכלי מקומי. תנועות הון לזמן קצר משקפות בעיקר הבדלים בשיעורי ריבית לזמן קצר והערכה קולקטיבית של ספקולנטים לגבי שערי חליפין יחסיים. הון נוטה להיות מועבר מארצות בעלות שערי ריבית נמוכים או מטבעות חלשים, מחשש לפיחות. לעומת זאת, תנועות הון לטווח ארוך הן הרבה פחות ספקולטיביות ומשקפות השקעות של פרטים או ממשלות בארצות אחרות.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021